19 rokov
skúseností
4,1 mil. m2
prenajatej plochy
4,1 mil. m2
predanej plochy
513
transakcií

 

Naši konzultanti sa účastnili sprostredkovania priestorov napr. pre tieto subjekty: