celkom
105 rokov
skúseností
celkom
4,1 mil. m2
prenajatej plochy
celkom
4,1 mil. m2
predanej plochy
skúsenosti z viac ako
513
úspešných obchodných prípadov

 

Naši konzultanti sa účastnili sprostredkovania priestorov napr. pre tieto subjekty: