# WE ARE SPACE BROKERS

ON A MISSION TO  #findyourspace

Space Brokers je pôvodom česká nezávislá realitno-poradenská spoločnosť so zameraním na komerčné nehnuteľnosti, ktorá vznikla koncom roku 2020. Funguje na báze dlhodobých partnerstiev medzi svojimi spoločníkmi, a to isté ponúka aj svojim klientom.

Po mimoriadne úspešnom prvom roku fungovania na českom trhu SB rozšírila v apríli 2022 svoje pôsobenie na Slovensko, kde nadviazala spoluprácu s rovnocennými seniornými partnermi, Martinom Varačkom a Martinom Šafárikom. Náš tím tvorí 9 odborníkov s dlhoročnými skúsenosťamina českom a slovenskom trhu s nehnuteľnosťami.  

Transparentnosť, objektivita a nezávislosť
Riešenie na mieru a flexibilita
Dlhodobé skúsenosti a referencie
Potreby klienta sú vždy na prvom mieste
Tímová spolupráca