Space Brokers & Triflow

S veľkým potešením vám oznamujeme, že spoločnosť Space Brokers s.r.o. Česká republika a Slovensko nadviazala exkluzívnu spoluprácu s našimi novými kolegami zo spoločnosti Triflow so sídlom v Poľsku, čím ďalej rozšírila svoju pôsobnosť v regióne strednej a východnej Európy.

Vítame na palube Magdalenu Roman, Mikołaja Walkowského, CCIM a Tomasza Niczyporuka a tešíme sa na spoluprácu!

🇵🇱 triflow.pl

úvodní strana