Investment

Na základe dlhoročných skúseností na realitnom trhu a v súčinnosti s kolegami a externými partnermi poskytujeme investičné poradenstvo v jednotlivých segmentoch realitného trhu v rámci celého Slovenska a Českej republiky. 

Disponujeme detailnou databázou inštitucionálnych a privátnych investorov, spolupracujeme s developermi, fondmi nehnuteľností a vlastníkmi jednotlivých nehnuteľností so zameraním na individuálny prístup ku každému obchodnému partnerovi.  

NAŠE SLUŽBY:

  • Transakčné poradenstvo
  • Sell-side reprezentácia
  • Buy-side reprezentácia
  • Sale & Leaseback Transakcie
  • Odborné posudky & Nacenenie nehnuteľností
  • Prieskum trhu & Konzultačné služby na realitnom trhu
  • Vyhľadávanie vhodných investičných akvizícií v rámci real estate
  • Vyhľadávanie vhodného pozemku pre budúci development
  • Private Equity