Office & Retail

Disponujeme ucelenou ponukou moderných i starších administratívnych priestorov k prenájmu. Spolupracujeme so všetkými developermi a vlastníkmi komerčných nehnuteľností. 

Záujemcom o priestory sprostredkujeme prenájom existujúcich i pripravovaných kancelárskych či retailových priestorov. 

Majiteľom nehnuteľností pomáháme so stratégiou prenájmu, nastavením obchodných podmienok, prípravou zmlúv a v neposlednej rade s propagáciou priestorov. 

 

NAŠE SLUŽBY:

Zastupovanie nájomcov (T-rep)

 • Odborné konzultácie, analýzy a vyhodnotenie aktuálnej situácie na trhu 
 • Vyhľadávanie kancelárskych priestorov 
 • Prenájom kancelárskych priestorov
 • Prejednávanie nájomných zmlúv
 • Podnájom nevyužitých priestorov
 • Projektový management
 • Architektúra
 • Fitout

Zastupovanie vlastníkov nehnuteľností (L-rep)

 • Odborné konzultácie, analýzy a vyhodnotenie aktuálnej situácie na trhu 
 • Znižovanie vacancy
 • Prenájom kancelárskych priestorov
 • Prejednávanie nájomných zmlúv