Consulting

Na základe potrieb klienta zastrešujeme aj nasledovné:

NAŠE SLUŽBY:

 • Due Dilligence – technická, environmentálna a právna analýza
 • Oceňovanie nehnuteľností
 • Koncepčné riešenie developerských zámerov
 • Financovanie projektu
 • Tendrovanie partnera pre projekciu, architektúru a inžiniering
 • Tendrovanie Generálneho Dodávateľa
 • Projektový manažment a dozor pri výstavbe
 • Architektúra interiérov a zariadenie priestorov
 • Nacenenie spoločných prevádzkových nákladov
 • Tendrovanie správy objektu 
 • Logistické poradenstvo